top of page

Tibetul lui Nicholas Roerich

Updated: Mar 19


"Este esențial să înțelegem arta lui Roerich în toate elementele sale: aceasta este o artă a înălțimilor înzăpezite și rarefiate, unde sensibilitatea și aerul devin dematerializate și transmit în orice moment sentimentul de transparență și de liniște alpină. În mod aproape constant, vedem în peisajele sale apariția unor mituri și simboluri: figuri de asceți în meditație profundă; focuri magice; forme de idoli; apariții elementare; reflexii interioare ciudate, nenaturale, ale luminii, emerg în picturile sale în fundal, in spatele vailor si muntilor . Acest lucru nu are valoarea unei suprapuneri fantastice cu realitatea. Într-un cadru precum Himalaya, am putea spune că mitul devine parte a realității. Într-un fel, mitul continuă realitatea, o interiorizează și o completează cu un scop care transpare imediat din acele forme, simboluri și lumini despre care nu se mai poate spune dacă sunt în interior sau în afara; fie că sunt lumini ale lucrurilor sau iluminari ale spiritului, sau ambele în același timp. Cei care au fost pe marile platouri ale Tibetului, fără a fi preocupați să exploreze sau să facă parte dintr-o expediție cu scopuri specifice, pot mărturisi despre acest simt, care prinde viață atunci când sufletul religiei tibetane, formele spiritualității sale și magia sa tradițională, sunt pătrunse. Roerich este primul occidental [...] care a reușit să il inteleaga și să il exprime prin picturi, în același timp simțind aceasta in calitate de ceva ce depășește arta și senzația estetică, deoarece tinde să fie realizat ca un simt al vieții însiși. Iată de ce picturile sale au, în esență, caracterul unei cai : o cale către ceva transcendent, în sensul integral al acestui cuvânt, și referind nu o abstracție, ci o experiență reală. Cred că ceva poate fi numit cu adevărat artă doar atunci când se ridică să-și asume o asemenea valoare."

Cateva lucrari din catalogul Muzeului Roerich:
Pagina dedicata lui Roerich de catre Google Arts and Cultures:


67 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page