top of page

Mentiuni editoriale: Sri Aurobindo - Sinteza sistemelor de Yoga

Updated: Jul 12, 2022Centrală pentru aceasta "sinteza a yogas-urilor" - numita de Aurobindo "yoga integrală" - este ideea că Spiritul, odata cu trecerea sa in manifestare (ducand intr-un final la aparitia Cosmosului), intra într-un proces de involuție, uitând între timp originile sale. Procesul invers - al evoluției- apare pentru a conduce către o manifestare completă a Spiritului.(1) Potrivit lui Sri Aurobindo, starea actuală a evoluției umane este o etapă intermediară în evoluția existentei, spre "desfășurarea" spiritului și auto-revelația divinității în toate lucrurile.


Yoga este o evoluție rapidă și concentrată a ființei, care poate avea efect într-o singură viață, în timp ce evoluția naturală "neasistată" ar dura multe secole.


In calitate de "Sinteza a sistemelor de yoga”, Yoga integrală este menită să armonizeze Karma-Yoga , Jnana-Yoga și Bhakti -Yoga - așa cum este descris în Bhagavad Gita.

Dar trebuie mentionat si luat în considerare si faptul ca realizeaza intr-un mod modern o sinteză între Vedanta și Tantra și chiar între abordarea estica si vestica a spiritualitatii. Din acest ultim punct de vedere, nu trebuie neglijat faptul ca desi Aurobindo are contacte stranse cu mediile traditionale, el are si o educatie occidentala de un nivel intelectual ridicat, nefiindu-i straine temele si problematicile modernitatii..
Viziune ierarhică a conștiinței
"Evoluția spirituala" [a Cosmosului] sau "evoluția conștiinței" [in Cosmos], este cheia de boltă a gândirii lui Aurobindo și este fundamentală pentru înțelegerea acesteia. Pentru Aurobindo, "conștiința" este un termen bogat și complex. Conștiința "locuiește" toate lucrurile - fie ele 
materie  aparent inertă, fie plante, animale, oameni sau nivele supraumane ale vietii. Ea participă la multiplele niveluri ale ființei în moduri diferite. Saccidānanda, literalmente cel mai înalt nivel de „ființă, conștiință și beatitudine”, este cunoscut și sub numele de Absolut. "Supramaentalul" acționează ca un intermediar între saccidānanda și lumea manifestă a formelor multiple. "Supermentalul" acţionează ca un delegat al "supramentalului". "Mintea intuitivă" este un tip de conștiință a inimii care captează fulgerări momentane de adevăr, mai degrabă decât să-l înțeleagă în mod cuprinzător. "Mintea iluminată" transmite conștiința sub formă de viziuni, "mintea superioară" -  prin gândirea conceptuală. Mintea înțelege realitatea ca întreg în general prin percepții cognitive, intelectuale și mentale mai degrabă decât prin viziuni directe, totuși este deschisă și către nivelurile superioare de conștiință, deoarece este orientată fundamental către "supramental", la care participă într-un mod derivat. . "Psihicul" este aspectul conștient al sufletului care face posibilă trecerea de la ignoranță la lumină. Viața este energia cosmică care primește divinul și îl face să se manifeste. Materia, nivelul inferior în ierarhia de manifestare a conștiinței la Aurobindo, nu poate fi redusă la o simplă substanță materială, ci este o expresie a saccidānanda într-o formă redusă.

Această viziune ierarhică a conștiinței sau spiritului trebuie luată în considerare și într-o perspectivă procesuală care vede Supremul manifestându-se in mod continuu și in  continua devenire  în aceste multiple niveluri ale ființei. Conștiința este eliberată conform unei legi interne a procesului de manifestare. Evoluția spirituală este, de asemenea, văzută ca o serie de ascensiuni de la existența materială și fizică la nivelul supramental al existenței, unde putem atinge adevărata noastră ființă și completitudinee.
Yoga este mijlocul care permite a se veni in intampinarea  acestui impuls evolutiv. Acolo unde evoluția se desfășoară lent și indirect, yoga funcționează mai rapid și mai direct. Evoluția caută divinul prin natură, în timp ce yoga incearca un acces accelerat fata de natura.

Yoga dezvoltată de Aurobindo se numește integrală deoarece încearcă să încorporeze esența și procesele școlilor yoghine din trecut, armonizând metodele și rezultatele într-un singur sistem. 
Ea  urmărește o schimbare integrală și totală a conștiinței și a naturii, nu numai pentru individ, ci pentru întreaga umanitate și întregul cosmos. Spre deosebire de yoga din trecut, yoga integrală nu urmărește eliberarea din ciclul nașterii și morții, ci mai degrabă o transformare a vieții și existenței, datorită divinului, pentru divin și prin divin. În majoritatea yoga-urilor, accentul este pus pe ascensiunea spre divin. În yoga integrală, ascensiunea către divin este doar primul pas - scopul real fiind exprimarea noii constiinte  obtinute gratie ascensiunii

Yoga Integrala sau Purna yoga sau "yoga supramentală" se referă la procesul de unire a tuturor partilor fiintei cu supra-mentalul și la transmutarea tuturor elementelor lor disonante într-o stare armonioasă de conștiință și existență superioară. Sri Aurobindo a definit yoga integrală ca fiind o căutare integrală a divinului prin tot ceea ce suntem, ducand la eliberarea din Ignoranță. Este un proces care tine nu atat de un statut spiritual, ci de o auto-manifestare spirituala dinamica în univers. Scopul yogai integrale este să devenim conștienți de Divin, să integrăm aspectele fizice, mentale și spirituale ale noastre și să manifestăm Divinul pe pământ. Potrivit lui Sri Aurobindo, toată viața este de fapt Yoga, în timp ce Yoga ca sadhană este un efort metodic către autoperfecțiune, care aduce la expresie/manifestare potențialitățile latente, ascunse ale ființei. Succesul în acest efort unifică individul uman cu Existența universală și transcendentală.

Yoga integrală reunește „infinitul în finit, atemporalul în temporal și transcendentul cu imanentul"


(1) S-ar putea spune ca cele doua 'curente" ale Spiritului, "involutiv" (platind tribut entropiei - care este pretul oricarei manifestari in timp) si "evolutiv" - sunt de fapt simultane tot timpul, in proportii diferite in etape diferite


32 views0 comments

ความคิดเห็น


Post: Blog2 Post
bottom of page