top of page

Cele trei ipostaze principale ale Sfintei Fecioare în iconografia ortodoxă

Updated: Sep 9, 2023

Tradiția atribuie Sfântului evanghelist Luca primele reprezentări ico­nografice ale Sfintei Fecioare.

Originalele acestora nu s-au păstrat, dar se crede că ele au servit ca prototipuri pentru iconografia de mai târziu. Textele liturgice confirmă tradiția că Sfântul Evanghelist Luca este primul care a pictat icoanele Maicii Domnului. Astfel, în slujba utreniei, din ziua de 26 August, când se praznuiește icoana Maicii Domnului, în canon se consemnează numele Evanghelistului Luca: "Zugrăvind prea cinstitul tau chip, dumnezeiescul Luca, scriitorul cel insuflat de Dumnezeu al Evangheliei lui Hristos, a înfățișat pe Ziditorul a toate pe brațele tale".

Cele mai vechi și cele mai numeroase fresce reprezentând pe Sfânta Fecioara s-au descoperit în cimitirul (catacomba) Priscilla, care, pentru aceasta, a și fost numit Catacomba Ma­riei.


Tipurile de icoane atribuite Sfântului Evanghelist Luca și pe care le-ar fi pictat după Cincizecime, se crede că sunt:


a) "Călăuzitoarea" (Odighitria) - în care Maica Domnului este reprezentată cu pruncul în brațe, amândoi stând cu fața spre cel care privește.

b) "Dulce-iubitoare" (Glykofilusa ); pruncul e strâns lipit cu fața lângă obrazul Maicii Domnului, pe care o îmbrățișează. Chipul mamei e îndurerat, prevestind suferințele viitoare ale Fiului.

c) "Mai înaltă decât cerurile" (Platytera);Maica Domnului este pentru creștini un model de sfințenie, și un izvor de putere dumnezeiască.

.Maica Domnului care "desface nodurile"

Maica Domnului - Rugătoare și mijlocitoare


"Nu există în Cer și pe pământ altă față mai puternică, după Sfânta Treime, ca Maica Domnului, care poate să ne ajute nouă. Dacă am sta la picioarele Domnului, ca Maica Domnului în Sfânta Sfintelor, dacă am petrece în rugăciune și gândire de Dumnezeu ca dânsa, nu ne-ar hrăni pe noi oamenii, ci îngerii și serafimii din Cer."


(Parintele Cleopa - Îndrumări duhovnicești pentru vremelnicie și veșnicie, Editura Teognost)
La Multi Ani, tuturor celor care ii poarta numele!


La Multi Ani, Mario !

35 views0 comments

Opmerkingen


Post: Blog2 Post
bottom of page