top of page

Basarab Nicolescu - Ce este realitatea?

Updated: Jun 4, 2022

(Editura Junimea)Basarab Nicolescu( n. 1942, Ploiesti) - fizician teoretician la CNRS (Centre National de Recherches Scientifiques) la Universitatea din Paris, membru de onoare al Academiei Române, Presedinte al CIRET (Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires), Director al colectiei Transdisciplinarité" la Éditions du Rocher, Paris.


A publicat Noi, particula si lumea (premiatã de Academia Francezã, trad. si în româneste, publicata de Editura POLIROM), Stiinta, sensul si evolutia (trad si în româneste, publicata de Editura Cartea Româneasca), Moartea astãzi, Editura Curtea Veche, Rãdãcinile libertãtii (dialog cu Michel Camus), Editura Curtea Veche.


Basarab Nicolescu se intereseaza de mult timp de relatiile dintre stiinta si arta, dintre stiinta si poezie, dintre stiinta si filozofie. Nu numai filosofia stiintelor epocii noastre, ci mai ales cea a mostenirii noastre din cele mai vechi traditii.


A creat, împreuna cu René Berger, grupul de reflectie asupra Transdisciplinaritatii de pe lânga UNESCO care reuneste oameni de stiinta de înalt nivel, dar si un poet argentinian, un plastician portughez, un filosof si un sociolog francez, Edgar Morin, cât si pe traducatorul Bibliei ebraice si al Coranului, André Chouraqui.


"Este o carte extrem de provocatoare, de curajoasă, în care, în acord cu Wolfgang Pauli, autorul apreciază că formularea unei noi idei despre realitate este sarcina cea mai grea şi cea mai importantă a timpurilor noastre.

Realitatea este, în acelaşi timp, interioară şi exterioară, cognoscibila şi incognoscibila, este raţională, dar raţionalitatea ei este multiplă, structurata pe mai multe niveluri de realitate, care corespund unor niveluri de conştiinţă, într-o fuziune a cunoaşterii şi a Fiinţei."


(Tiberiu Brăilean, Ziarul de Iaşi, 28 octombrie 2009)

Citeste cartea aici:


Basarab Nicolescu trăieşte în Franţa din 1968. Este fizician onorific la CNRS, Franţa, profesor la Universitatea „Babeş-Bolyai“, Cluj-Napoca, Membru de Onoare al Academiei Române, Profesor Extraordinar la Universitatea din Stellenbosch (Africa de Sud), Fellow la Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), Doctor honoris causa —Universitatea din Veracruz (Mexic), Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iaşi, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea „George Bacovia“ din Bacău şi Universitatea „Vasile Goldiş“ din Arad, Doctor Honoris Causa al Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Specialist în teoria particulelor elementare, autor a peste 130 de articole publicate în reviste ştiinţifice internaţionale de mare prestigiu, Basarab Nicolescu este, de asemenea, personalitatea majoră, pe plan mondial, a transdisciplinarităţii, fondator şi preşedinte al Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (CIRET), Paris, fondator şi director al colecţiilorTransdisciplinaritate (Rocher, Monaco), Românii din Paris (Oxus, Paris), Ştiinţă şi Religie şi Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (Curtea Veche Publishing, Bucureşti), redactor-şef al revistei internaţionale Transdisciplinary Journal of Engineering & Science, USA, director al revistelor internaţionaleTransdisciplinarity in Science and Religion şi Transdisciplinarity Studies — Science, Spirituality, Society, România. Cărţi publicate în România: Théorèmes poétiques / Teoreme poetice, ediţie bibliofilă bilingvă realizată în 50 de exemplare de Mircia Dumitrescu, Bucureşti, 2009; Ce este realitatea?, Junimea, Iaşi, 2009; În oglinda destinului — Eseuri autobiografice, Ideea Europeană, Bucureşti, 2009; ªtiinţa, sensul şi evoluţia — Eseu asupra lui Jakob Boehme, Cartea Românească, Bucureşti, 2007; Noi, particula şi lumea, Junimea, Iaşi, 2007; Transdisciplinaritatea (manifest), Junimea, Iaşi, 2007;Teoreme poetice, Junimea, Iaşi, 2007; Rădăcinile libertăţii, Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2004, Ion Barbu — Cosmologia „Jocului secund“, Universul Enciclopedic, Bucureşti, 2004; Ce este realitatea?, Junimea, Iași, 2009; In oglinda destinului – Eseuri autobiografice, Ideea Eutopeană, București, 2009; De la Isarlîk la Valea Uimirii, Curtea Veche, București, 2011.


Biobibliografia completă a lui Basarab Nicolescu poate fi găsită pe site-ul:


44 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page