top of page

Prieteni pe cale: "Yoga de l'Energie"

Updated: Jun 19


"Yoga energiei este o Hatha-Yoga completa și progresiva, potrivita mai ales occidentalilor. Acordă o mare importanță pregătirii corpului, respirației: o capacitate respiratorie mai bună, conștientizare profundă a respirației, concentrare și relaxare. Yoga Energiei oferă o practică specifică bazată pe deplasarea gândului sau a privirii interioare în timpul mișcării, pentru a tinde spre reorientare, concentrare și starea de meditație. Perfect adaptat societății noastre occidentale, Yoga Energiei invită o aplicare corectă și conștientă în viața de zi cu zi."


http://www.shanti-cercle.yoga/yoga-de-l-energie


19 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2 Post
bottom of page