top of page

Gripa interpetativa

Dedicated to Wellbeing

Eros și Magie in renaștere ,
  Partea I,
  Capitolul I : Istoria Fantasticului,

   2 Fluxul şi refluxul valorilor în secolul al XII-lea

  ..........................2. Fluxul şi refluxul valorilor în secolul al XII-lea

Originalitatea unei epoci nu se măsoară după
conţinutul sistemelor ei ideologice,
ci mai curînd după „voinţa selectivă”, adică după grila
interpretativă pe care o interpune între un conţinut preexistent şi
rezultatul său „modern.

Trecerea unui mesaj prin filtrul hermeneutic al unei epoci produce două

efecte de ordin semantic :
primul,
vizînd organizarea însăşi a structurii culturale a timpului şi situîndu-se
astfel în afara acesteia,
se defineşte ca un mecanism complex şi subtil
de punere în valoare sau, dimpotrivă, de refulare a anumitor con-
ţinuturi ideologice ;

al doilea, care acţionează în chiar interiorul
structurii culturale, se defineşte ca o distorsiune sistematică
chiar ca o inversare semantică a ideilor ce trec prin grila interpretativă
a epocii.

ISTORIA FANTASTICULUI 39

"Toate acestea fac ca dorinţa supremă a istoricului ideilor să nu fie
sau să nu trebuiască a fi aceea de a defini conținuturile ideologice ale
unei perioade determinate, care au, în fond, un caracter recurent,
ci
de a-i întrevedea filtrul hermeneutic, „voinţa selectivă”, care este, în
acelaşi timp, o voință deformatoare.

O ideologie se poate descrie ;

 un sistem interpretativ
 - singurul care contează, fiind singurul care dă măsura originalității unui

momentcultural faţă de altul -
este insesizabil.

Prezenţă tacită dacă nu ocultă,
dar şi obiectivă şi inexorabilă,
el se arată pe furiş în toată complexitatea sa,
ca să se sustragă imediat apoi privirii cercetătorului.

Ca să poată practica istoria ideilor,
acesta este chemat să vadă nu numai
ceea ce se arată prin excelenţă, ideile înseşi,
dar chiar ceea ce nu se arată,
firele secrete
care leagă ideile de voinţa invizibilă
a timpului ce le regizează.
Ideile sînt văzute de toată lumea ;
 istoricul ideilor
e ţinut să privească în culise,
să contemple cealaltă faţă a teatrului,
scena văzută dinăuntru

Grila interpretativa: About Us
bottom of page