top of page

Un minut de adevăr

O serie din scrisorile voastre m-au obligat, spre bucuria și totodatã tristețea mea, sã amân seria exercițiilor de autodepășire. Vorbeam de tristețe și de bucurie. Sunt trist căci constat încă o dată cât de eronate pot fi uneori informațiile vehiculate despre arhitecturile subtile ale ființei omenești. Bucuria vine de la faptul că, prin vectorul acestei tablete, măcar un amănunt poate fi recorectat.


Asta bineînțeles, dacà voi, care citiți, constatați că adevărul despre un lucru este mai important decât ce credeți voi despre respectivul lucru. lată, parcà înțeleși între ei, mai mulți m-au întrebat, sau mi-au cerut chiar, exerciții despre centrul acela abdominal numit - ziceau ei - Manipura, Hara, Tanden. Lectura respectivelor misive mi-a reamintit un episod penibil petrecut dupà Revoluție la Suceava. Și acum retrăiesc starea de dezamägire si totodatà de milă, pe care am avut-o ascultând bâlbâiala furioasã si spumegândã prin care un adolescent imberb, înveninat de nu știu ce conferințe de pseudo-Yoga, a încercat sã-mi explice cum cã, vezi Doamne, Manipura chakra și Hara ar fi unul și același lucru. Confuzia asta cu arome de bazar și gust de cocktail trezit este mai mult decât o eroare, este o blasfemie. Și păcat de atâtea minți și suflete tinere în sincerà căutare de adevär, care întâlnindu-se cu ignoranța poleitã, s-au intoxicat cu o minciună de douã ori nocivã.  Întâi pentru cã eroarea lor îi contamineazã si pe alții. Apoi, cum orice lucru pe care îl credem ne structureazã interior, practica otrăvità va bruia încet, dar sigur, pânà la distrugere, angrenajele fine ale structurilor subtile. A crede că trei lucruri absolut diferite, nici măcar similare sau echivalente, sunt unul și același, nu înseamnã cã va contopi organismele energetice pe care le denumesc, ci le va pune într-un raport energetic defavorabil, asmuțindu-le și confruntându-le fără voia lor, acolo, în noi. E ca și cum am înghiți oxigen lichid, asteptându-l să explodeze în noi!

Atunci ce sunt? - và veți întreba. Manipura chakra există în perspectiva structurii yoghine a corpului. Ca oricare chakra, este un program, un soft profund cu un aspect predominant informațional, plasat în Shushumna și legat de spațiul-timp sacru, și având o proiecție predominant energetică, instrumentalã, plasatà pe așa-numita cale anterioarã (Arohan, Marga-Purva etc.),  proiecție aflatã în conexiune cu releele nervoase și hormonale prin care acționeazà asupra corpului anatomo-fiziologic - Anna- maya-Kosha. Aceste proiecții anterioare se numesc Kshetram Chakras. Cea a Manipurei este localizatà în profunzimea ombilicului, find înconjuratà de un inel de energie de joasă frecvențà numit Nabhi Chakra, care o conecteazà cu țesutul ombilical propriu-zis. Sà lămurim acum ce e cu Hara si Tanden-ul, ce provin dintr-o altà lume, dintr-o altà limbà, deci dintr-o alta ipostazà a existenței - din cea perceputà de chinezi si ulterior de japonezi. Sã clarificâm întâi situația termenului Hara. În japonezà, sensul principal este acela de "intestine" și, prin extensie, de abdomen. Dat flind faptul că ansele intestinale reproduc complementaritatea Yin-Yang, Hara a ajuns sà însemne nu numai abdomenul carnal, ci și un spațiu energetic fundamental - "Oceanul de Cinabru" (de ce "cinabru" voi lămuri cu altã ocazie). Conform concepției taoiste precum și celei vehiculate de artele marțiale chineze și japoneze, omul este construit pe trei astfel de "mări" sau "oceane" energetice, fiecare complet în sine, dar și dotat cu o anumità specificitate energo-informaționalã. Fiecare "ocean" este generat de un centru de intenționalitate numit în chinezä Tan'Tienn (în japoneză Tanden) și care are drept esențà vidul. Cercetärile interdisciplinare moderne acrediteazà tot mai mult idea cã aceste trei picături de vid pe care sîntem construiti par a fi stäri precuantice, legate deci de trecerea de la intenția divina la manifestare, la Creatie. Tan'tienn-ul abdominal, singurul de care marele public a auzit de obicei, este localizat topografic la trei läțimi de deget sub nivelul ombilicului și în adâncimea abdomenului, la întâlnirea cu o verticală ce pleacã din punctul Tong, aflat în perineu (la jumătatea distanței dintre anus și organul genital). Confirmând diferențele de viziune și implicit de utilitate, sã remarcãm cã acolo unde China si Japonia väd Tan'tienn (Tanden), deci Vid pre Creator, India yoghină descrie, în același spațiu, dar în cu total altà dimensiune a REALITĂȚii - Kanda - oul cosmic cu cele șapte potentialități  majore, deci Plinul generând lumea. Apropo, vedeți cã-i mai simplu sã fii ignorant?!! Diferența -  de esențã, nu numai de localizare, dintre Manipura si Tan'tienn (Tanden) impune practici diferite si conduce la efecte total diferite. Travaliul amestecat ne poate distruge fizic si psihic. Forte putine scoli au reușit pânà la un punct o formulă de integrare, cum ar fi, de exemplu Oki-Do-Yoga. Dar și aici se impun mari precauții ce nu se găsesc în cârti.. . Sã înțelegem, oameni buni, cà aceste lumi, total diferite - si sunt cel pufin 16 in noi - îsi au rostul și rosturile lor, uneori diametral opuse, si coexistă în ființa noastrà conform unor legi pe care încà foarte puțini le cunosc! Prudentà, deci, și respectțti pânà și cele mai mici amănunte conceptuale și tehnice ce vi se indicà aici. Pentru binele vostru și al celor din jur. Din respect pentru voi și pentru ceilalti. Din respect si dragoste pentru Adevăr. Iar Adevárul îl cunoașteți Rugându-và!


Yogacharya Mario Sorin VASILESCU

Sakura Sensei, al 5-lea O-Dan Sakura Ryu.

Un minut de adevar (manipura-hara-tanden): About Us
bottom of page