top of page

Note de lectura: Mircea Eliade - "Nașteri mistice: eseu asupra câtorva tipuri de inițiere"

Updated: Jan 7, 2023
[O prima observatie - titlul lui Eliade, expresie a conţinutului, e cel din a treia poza - in dreapta.

Patterns of Initiation a fost titlul cursului ţinut la Chicago care a stat la baza acestei carti]


din INTRODUCERE:1.

DESACRALITATEA LUMII MODERNE,

imaginea tradițională, și => necesitatea initierii


Originalitatea omului modem,

noutatea sa

în comparaţie cu societăţile tradiţionale,

constă tocmai [...] în dorinţa sa de a trăi într-un Cosmos

fundamental desacralizat.


idealul său nu mai are nimic

comun cu mesajul creştin şi este,

străin de

IMAGINEA

pe care şi-a conceput-o despre sine

omul societăţilor tradiţionale.


Prin ritul iniţierii, omul societăţilor tradiţionale

reuşeşte să CUNOASCĂ şi să-şi ASUME

această imagine.


În termeni filozofici, INIȚIEREA

echivalează cu o schimbare fundamentală a

condiţiei existenţiale ;

la capătul încercărilor neofitul se bucură de o cu

totul altă existenţă decît cea dinaintea iniţierii :

el a devenit Altul.


Iniţierea îl introduce

în Comunitatea Umană şi în

LUMEA VALORILOR CULTURALE şi

SPIRITUALE


tag: BAZELE MODALITATILOR DIFERITE DE CUNOAȘTERE:


Nu este vorba despre învăţătură în sensul

modern al cuvîntului [...] informaţii obiective şi compartimentate

Supuse la nesfîrşit Corectărilor şi Adăugirilor.


Novicele trebuie să fie mai întîi

PREGATIT SPIRITUAL pentru a deveni

demn de învăţătura sacră.

Căci tot

ceea ce învaţă despre lume şi existenţa umană nu constituie

cunoştinţe în sensul pe care îl atribuim în prezent cuvîntului,


Lumea este creaţia unei Fiinţe

Supranaturale - creaţie divină şi în consecinţă sacră în însăşi

structura sa.

Omul trăieşte într-un univers care, fiind de origine

supranaturală, este de asemenea sacru din punctul de

vedere al formei, uneori chiar în ce priveşte substanţa sa.


Această " istorie sacră" - mitologia - este exemplară : ea

povesteşte cum au apărut lucrurile, dar în acelaşi timp

ÎNTEMEIAZĂ

întregul comportament uman şi toate instituţiile culturale şi

sociale


În

esenţă, omul [ arhaic] este ceea ce este pentru că

în zorii Timpului

i s-au întîmplat anumite lucruri, lucruri povestite de mituri.


omul societăţii arhaice se

consideră produsul final al unei ISTORII MITICE, adică al

unei

serii de evenimente care au avut loc în ILLO TEMPORE, la

începutul Timpului.


în timp ce omul modem vede în istoria care

l-a precedat o lucrare absolut omenească şi, mai cu seamă,

crede că are puterea să o continue şi să o perfecţioneze

la infinit,


pentru omul societăţilor tradiţionale tot ceea ce este

semnificativ - deci creator şi puternic -

s-a petrecut la începuturi, în Timpul miturilor.


tag: "DESCHIDEREA ISTORICA" A SOCIETATILOR ARHAICE,

diferenta de abordare a schimbarilor, imprumuturilor culturale


. spre Deosebire de societatea modernă, societăţile primitive au

acceptat toate inovaţiile

ca pe tot atîtea "revelaţii" de origine supraomenească.


din ACEST MOTIV fuseseră ele observate şi,

cu efort,

însuşite.


societăţile tradiţionale tind să proiecteze fiecare nouă achiziţie

în Timpul primordial2 .

Sărăcia de conţinut, grupuri oculte, ( înca în vremea lui Eliade )

formalitatea initierilor,

condiţie a neinţelegerii sensului initierii,

sens inscris ca nevoie profunda a omului


În ceea ce priveşte grupurile oculte care practică o iniţiere formală, puţinul care se ştie despre ele arată că "riturile" lor sînt fie inventate, fie inspirate de anumite cărţi despre care se crede că ar conţine revelaţii preţioase despre iniţierile din Anti­chitate. Aceste aşa-numite rituri iniţiatice denotă adesea o sărăcie spirituală deplorabilă. Faptul că adepţii lor le socotesc mijloace infailibile de a accede la o gnoză supremă dovedeşte în ce măsură omul modern a pierdut simţul iniţierii tradi­ţionale. Dar

succesul acestor grupuri dovedeşte, de asemenea, nevoia profundă a omului de a fi iniţiat, adică de a fi regenerat, de a participa la viaţa spiritului. Dintr-un anumit punct de vedere, sectele şi grupurile pseudo-iniţiatice îndeplinesc o funcţie pozitivă, ele ajutîndu-l pe omul modern să găsească un sens spiritual existenţei lui drastic desacralizate. Un psiholog ar spune tocmai că neautenticitatea extremă a rituri lor aşa-zis iniţiatice este puţin semnificativă ; important este faptul că psihicul profund al participantului recapătă, datorită aces­ tor " rituri ", un anume echilibru.


...................................................................................................


Neiniţiaţii sînt asimilaţi copiilor şi tinerelor fete şi,

în consecinţă, sînt consideraţi inapţi să conceapă,

sau,

la unele popoare,

copiii lor nu sînt acceptaţi în clan.Semnificaţia [...] E vorba de o ruptură, uneori foarte violentă, de lumea copilăriei - care este în acelaşi timp maternă şi feminină, precum şi o stare de irespon­sabilitate şi fericire, de ignoranţă şi sexualitate.

Ruptura [...] astfel încît să producă o impresie puternică atît asupra mamelor, cît şi asupra novicilor. La anumite triburi australiene - ca şi în cazul altor popoare - mamele îi plîng pe novici aşa cum îşi plîng morţii. novici[...] 22-24 Pentru prima oară ei cunosc teama şi teroarea reli­gioasă pentru că sînt preveniţi că vor fi capturaţi şi omorîţi de Fiinţele Divine. nu s-au gîndit că moartea îi priveşte pe ei înşişi. Pentru ei era un "lucru" exterior, un eveniment miste­rios care se întîmpla Altora, deodată, sînt smulşi din inconştienţa fericită a copilăriei şi li se spune că vor muri , că vor fi omorîţi de divinitate Actul despărţirii de mamă le stîrneşte presimţirea morţii [...] sînt luaţi de oameni necunoscuţi, duşi departe de împrejurimile Familiare lor Pentru prima oară ei sînt puşi în faţa unei experienţe ne­ cunoscute a Întunericului. Acesta nu este întunericul ştiut de ei , fenomenul natural al nopţii - o noapte care nu era nicio­dată complet întunecată pentru că existau stelele, luna, focurile ei ci bezna absolută şi ameninţătoare, populată de fiinţe misterioase [...] înfricoşătoare datorită apropierii divinităţii anunţate de bull-roarers. Această experienţă a întunericului, morţii şi apropierii Fiinţelor Divine va fi repetată continuu şi aprofundată pe parcursul iniţierii.

[...] un mare număr de rituri şi probe iniţiatice reactua­lizează motivul morţii în întuneric, săvîrşită de Fiinţele Divine. este important să evidenţiem faptul că actul propriu-zis al ceremoniei implică deja experienţa morţii Universul matern a fost cel al lumii Profane. Universul în care novicii intră acum este cel al lumii Sacre. Între cele două există o ruptură, o soluţie de Dis-continuitate. Trecerea de la lumea profană la cea sacră implică [într-un anume fel ] experienţa morţii; novicele se desprinde de copilărie şi de Iresponsabilitatea vieţii de copil - adică a existenţei profane - printr-o moarte rituală pentru a putea pătrunde într-o existenţă Superioară, cea în care Devine Posibilă participarea la Sacru. Moartea mistică a băieţilor şi trezirea lor în comunitatea bărbaţilor iniţiaţi face astfel parte dintr-o reiterare grandioasă a Cosmogoniei, a Antropogoniei şi a tuturor creaţiilor carac­teristice epocii primordiale, Timpului Viselor. Iniţierea Reca­pitulează Istoria Sacră a lumii. şi prin această Recapitulare, întreaga lume este re-Sanctificată experienţa morţii şi a învierii iniţiatice modifică radical condiţia Onto­logică a neofitului, dezvăluie, caracterul Sacru al vieţii omeneşti şi al lumii .

Dacă o femeie ar vedea

aceste lucruri sau ar auzi ce le spunem băieţilor, aş omorî-o" ,

i-a spus un şef de trib Kumai lui Howitt.


Întrucît ceremoniile iniţierii au fost întemeiate de Fiinţele Divine sau de Strămoşii mitici,

celebrarea lor


reintegrează Timpul primordial.


[...]

o concepţie fundamentală în religiile arhaice:

repetarea unui

ritual instituit de Fiinţele Supreme

implică


reactualizarea Timpului originar


cînd ritul a fost executat pentru prima oară.


Este motivul pentru care ritul este

eficace:


el participă la


deplinătatea Timpului primordial sacru.Ritul face ca mitul să fie prezent.

Tot ceea ce povesteşte mitul despre Timpul

începutului, [...], este reactualizat de rit şi prezentat ca şi cînd

s-ar întîmpla acum,

hic et nunc


.

33 views0 comments

Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page