top of page

Mențiuni editoriale: Părintele Arsenie Papacioc :”Avem nevoie de o stare de prezență continuă”.

Updated: Aug 2, 2023

Leacuri pentru frământările omului contemporan

"Oamenii trebuie să știe Cine i-a făcut, de ce i-a făcut și care este finalitatea vieții. Să meargă pe drumul care duce spre a se cunoaște pe sine.

Asta e o condiție sine qua non a noastră, a tuturor.


Să ne întrebăm: de ce suntem făcuți, care e scopul, ce-i cu moartea, cu Raiul, cu iadul?

Sunt ele o realitate sau simple povești? Nu există să zici vreodată „n-am știut”.

Nu ai auzit niciodată că bat clopotele? "

Arhim Arsenie Papacioc, - Leacuri pentru frământările omului contemporan

Editura Elena, 2018"Avem nevoie de o stare de prezență continuă":"Nu recomand nevoințe, ci starea de prezență continuă [...] ":

18 views0 comments

Comentarios


Post: Blog2 Post
bottom of page