top of page

Mențiuni editoriale: Meister Eckhart - Tratate și Predici


Teodoru Ghiondea (Profesor) și Sorin Lucaci (PR Herald) discută despre teologia mistică a Răsăritului și a Apusului in legatura cu volumul „Benedictus Deus - Tratate si Predici" de Meister Eckhart.

Subtil, original, îndrăzneţ în afirmaţii, Meister Eckhart ne poartă în intimitatea cea mai profundă a sufletului nostru, loc de întâlnire cu Dumnezeu, sursă a marilor inspiraţii şi sălaş al păcii. O face cu claritate, cu blândeţe şi cu autoritatea cuiva care vorbeşte dintr-o bogată experienţă contemplativă. Parcurgând cu răbdare şi cu deschidere interioară aceste pagini cititorul se poate îmbogăţi cu o viziune de o vastitate ce depăşeşte limitele confesionale, fiind purtat în lumea de taină şi minunare a Adevărului.

„Omul trebuie să-L vadă pe Dumnezeu în toate lucrurile şi să se deprindă să-L aibă fără încetare prezent pe Dumnezeu în spiritul, în faptele şi în iubirea sa. Gândeşte-te care sunt năzuinţele tale în faţa lui Dumnezeu, fie că eşti la biserică, fie în odaia ta. Păstrează o stare de spirit cât mai potrivită; păstreaz-o chiar şi printre oameni, în tumultul şi mulţimea lor.” - Meister Eckhart


Benedictus Deus - Tratate si Predici" de Meister Eckhart - Editura Herald 2020

[Din prezentarea editurii Herald]
6 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page