top of page

Arhanghelii Mihail și Gavril

Updated: Jan 15

"Avansez precaută o ipoteză asupra a ceea ce poate fi arhanghelul Mihail; aici, arhanghelul are funcțiunea heruvimului, a unui heruvim al înțelepciunii divine. Numele său – Mihail – este contracția a trei termeni ce alcătuiesc una dintre mirările psalmistului, care, minunându-se, spune: Mi kamoka, `Elohim, „Cine este ca tine, o, Doamne?” Mihail nu este, în esență, cel ce verifică starea de asemănare a celor care se prezintă la „poarta zeilor?” Nu este el oare, heruvimul ce mânuiește Spada înflăcărată, cu două tăișuri, care, aflat la răsăritul grădinii Edenului, „păzește calea Arborelui Vieții”?

Mihail și Gavril, cei dintâi din lumile îngerești, sunt lucrătorii intimi ai Sfântului Duh; nu am putea lăuda cum se cuvine măreția acestor doi prinți cerești. Gavril, al cărui nume înseamnă „forță divină,” este vestitorul imposibilului care se face posibil."


Annick de Souzenelle – Le Seigneur et le Satan, Au-dela du Bien et

du Mal


Cele mai bune urări tuturor celor care poartă numele acestor doi Sfinți Arhangheli!

29 views1 comment

1 Comment


pkl9kpl
pkl9kpl
Nov 09, 2023

Sigur, ne gândeam ieri, la Mihai Gânj,

la rostul lui, mai ales, între noi;

ezitam să pronunțăm explicit asocierea cu Michael ( Îngerul Feței - Postludiul lui Corbin din Paradoxul Monoteismului ),

cu atât mai mult cu cât ne pare că a acoperit-o, și a făcut-o mai mult decât poate da seamă înțelegerea noastră asupra conceptului întreg de Înger al Feței.

Vom aduce, atât cât putem,, acest concept, aici, spre cunoaștere.

mulțumindu-i lui Marian pentru selecția inspirată din Annick.


Like
Post: Blog2 Post
bottom of page